Робота з обдарованою молоддю. 

       Одним із основних напрямків діяльності МЦПО є створення цілісної скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої молоді. Педагогічний колектив закладу працює над розробкою якісно нових форм і методів пошуку навчання і виховання обдарованих учнів.

     В МЦПО багато років поспіль продовжує діяти система пошуку обдарованих та талановитих дітей, створено інформаційний банк даних про обдарованих дітей, який щорічно поповнюється та розширюється. Систематично проводиться індивідуальна робота різного характеру з обдарованими дітьми.

Щорічно, в МЦПО:

  • видається наказ «Про організацію роботи з обдарованими дітьми на навчальний рік»;
  • розробляється структура науково-дослідницьких робіт з обдарованими дітьми на навчальний рік;
  • затверджується план роботи МЦПО з обдарованою молоддю на навчальний рік;
  • поповнюється банк даних МЦПО про обдарованих та здібних гуртківців у визначених напрямках;
  • в кінці І семестру кожного навчального року організовується в МЦПО конкурс-захист учнівських наукових робіт та забезпечується участь в міському та обласному конкурсах-захистах наукових робіт;
  • впродовж року розвивається співробітництво із школами міста, з метою співпраці встановлюються ділові контакти з вищими навчальними закладами;
  • готуються матеріали на допомогу керівникам гуртків, щодо роботи з обдарованими дітьми;
  • заслуховуються на засіданнях методоб'єднань, педрад, звіти про стан науково-дослідницьких робіт гуртківців та керівників гуртків.

          Належну увагу наш педколектив приділяв і надалі приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованої молоді. З цією метою проводяться заняття батьківського комітету, на засіданні якого розглядаються питання:

- як розвивати здібності дитини;

- батьки і обдаровані діти в контексті конфлікту поколінь;

- якщо ваша дитина талановита;

         Наші керівники гуртків під час роботи з обдарованими дітьми також працюють над підвищенням свого методичного та професійного рівня, змінюють свою педагогічну свідомість, а саме з сформованих раніше стереотипів сприйняття (гуртківець, навчальний процес і сам педагог) на спілкування та поводження (способи взаємодії) і, нарешті, методів навчання і виховання.

         У своїй педагогічній роботі з обдарованими дітьми педагоги МЦПО дотримуються певних універсальних правил. А саме:

- використовують рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми;

- дотримуються якостей, якими має володіти керівник гуртка для роботи з обдарованими дітьми;

- враховують критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини.

                   У своїй роботі керівники гуртків МЦПО використовують творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми, керуються Указом Президента України від 30 вересня 2010 року №927/2010 ,,Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді"

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!