Національно-патріотичне виховання

    Особливе місце в Мукачівському центрі позашкільної освіти належить національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління. Весь навчально-виховний процес насичений різними аспектами патріотичного виховання. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що грунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій, ситуацій успіху, аналіз конфліктів, моделей, стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, використання традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки. Крім названих в МЦПО застосовуються також традиційні методи: масові заходи, конкурси, виставки, змагання, ігри, вікторини, бесіди, диспути, тощо.

   Методична робота закладу спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, удосконалення професійної компетенції керівників гуртків з національно-патріотичного виховання.

   В МЦПО створений інформаційний банк із національно-патріотичного виховання учнівської молоді, який систематично поповнюється новими матеріалами: розробками планів-конспектів відкритих занять, доповідями: засідань методичного об'єднання, методичних днів, педагогічних читань, сценаріями свят та інших.

      Педагоги Мукачівського центру позашкільної освіти глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнівської молоді, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків перед українською державою у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі нашого навчального закладу залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

     Протягом 2017 навчального року керівниками гуртків проводились ряд виховних заходів, бесіди, де розглядалися важливі питання цього плану.

         В Мукачівському центрі позашкільної освіти було проведено безліч заходів національно-патріотичного характеру за такими напрямками:

  • святкові програми;
  • виставки, конкурси;
  • змагання;
  • тематичні тижні;
  • акції;
  • виховні заходи;
  • виховні бесіди;
  • майстер-класи;
  • ігрові програми;

Збройні сили України -
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!

    Роблячи висновок роботи Мукачівського центру позашкільної освіти у напрямку національно-патріотичного виховання, можна впевнено висловити думку, що цілеспрямоване комплексне використання форм і методів національно-патріотичного виховання дає добрі результати. Наші гуртківці беруть активну участь у громадському житті міста, цікавляться історією рідного краю і держави, шанують українські народні традиції, державну символіку та зростають справжніми патріотами рідної землі.

Гра "Сокіл" ("Джура")

        Метою Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості. Учасниками гри є джури - молоді юнаки та юначки, які йдуть шляхом українського Воїна-козака - здобувають знання, вміння, навички, щоб бути успішними у всьому.
             Стратегічна педагогічна місія гри «Джура» - створення виховного простору, спроможного забезпечити формування універсальної особистості, для якої почуття патріотизму є глибинним ціннісним сенсом.
              Участь у грі «Джура», сама гра відрізняється від інших, у першу чергу спортивних, тим, що спрямована не на змагання, а на творчу співпрацю з дітьми та молоддю з виховання українських громадян ХХІ століття, еліти Української держави - творчої, наукової, військової, державницької і самодостатньої перед усім світом.
            «Сокіл» («Джура») - це не просто гра, це постійна навчально-виховна робота впродовж року, спільна робота учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
               Основою організації гри в навчальних закладах є учнівське самоврядування, засноване на традиціях козацького кола, вільного народного віче, добровільне об'єднання дітей та молоді для виконання завдань гри у рій (клас, гурток тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад).

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!