Мукачівський центр позашкільної освіти створений 05 червня 2015 року рішенням 76 сесії 6 - скликання Мукачівської міської pади та від 23 грудня 2016 року став комплексним позашкільним навчальним закладом який об'єднав в собі три позашкільні установи ЕНЦУМ, ЦТКС та СЮТ згідно рішення 17 сесії 7 - скликання від 06 жовтня 2016 року Мукачівської міської ради «Про реорганізацію позашкільних навчальних закладів».
      Згідно статуту закладу, затвердженого рішенням сесії заклад працює за 6 напрямками: 


Еколого-натуралістичний; 

Туристично-краєзнавчий; 

Науково-технічний;

 Дослідницько-експериментальний; 

Соціально - реабілітаційний.

Військово-патріотичний.

Мукачівський центр позашкільної освіти діє на основі наступних нормативно правових документів що регулює його право власності та юридичні відносини:

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 06.07.2004 року видане управлінням міського господарства міста Мукачеве Закарпатської області;
- зведений акт вартості будівель і споруд виданий 08.04.2004 року;
- технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою: 30.03.2005 року № 399;
- державний акт про право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 091349 від 03 лютого 2005 року;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №611535;
- ідентифікаційний код юридичної особи 39823281;
- охоронне зобов'язання зареєстроване в держуправлінні екоресурсів в Закарпатській області за №22 від 20 жовтня 2008 року.
      Мукачівська центр позашкільної освіти знаходиться на базі приміщень колишнього міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді по вулиці Андрія Літуна.
      Для навчально-виховної, навчально-дослідницької і практичної роботи з гуртківцями Мукачівського центру позашкільної освіти відведено 2 класи - кабінети, комп'ютерний клас, навчально-дослідну земельну ділянку, літній клас, теплицю та вольєри для тварин.
Загальна площа території в 0.9396 га, на якій розміщені наступні об'єкти:
Навчально-дослідна земельна ділянка - 0,75 га.
Площа будівель, що використовується для занять гуртків - 443,09 кв.м.
Площа вольєрів - 168,39 кв.м.
Площа мостіння - 460 кв.м.
Площа озеленення 0,37 га.
              На території МЦПО є такі функціональні зони: парадна зона, господарська зона, на якій знаходиться господарські забудови та ділянка для компосту, навчально-дослідна ділянка (плодовий сад, теплиця, парники, вулики, квітники, колекційний відділ, відділ систематики, дендропарк, мінізоопарк), пристосований тип будівлі (навчального приміщення). Стан будівлі добрий, задовольняє вимогам державних і санітарних норм і правил. Щорічно проводяться поточні ремонти за рахунок бюджетних коштів. Контроль за станом будівлі та приміщень здійснюється постійно. 
               В головному приміщенні МЦПО розміщені державна символіка, інформаційні стенди, наочність. Всі класи - кабінети обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, озеленені, затишні, мають виражену індивідуальність.
Основні напрями державної політики у сфері позашкільної освіти є вирішальними у діяльності педагогічного колективу Мукачівського центру позашкільної освіти., який працює на забезпечення потреб особистості дитини у творчій самореалізації, в інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку.
Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", іншими нормативними та правовими документами.
        Головним напрямом діяльності закладу є організація навчально-виховного процесу, яка проводиться відповідно до Статуту Мукачівського центру позашкільної освіти, затвердженого Рішенням сесії Мукачівського міськвиконкому від 06 жовтня 2016 року №325.
        Основні завдання діяльності закладу:реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти;реалізація права вихованців на позашкільну освіту;створення умов для гармонійного розвитку особистості;задоволення всебічних потреб у науково-технічній, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій та інших видах діяльності учнівської молоді, організації дозвілля і відпочинку дітей;виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу;підтримка науково-дослідницької, дослідницько-експериментальної та пошукової діяльності вихованців;формування у дітей національної самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя;задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до інтересів та здібностей;просвітницька діяльність. Відповідно до "Положення про позашкільний навчальний заклад", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 року № 292, навчальний рік у МЦПО розпочинається 1 вересня. Комплектування гуртків та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка і закінчується, включаючи проведенням занять в літній період.
У канікулярні дні заклад працює за окремим планом, затвердженим директором МЦПО.
          Середня наповнюваність гуртків визначається на початку кожного навчального року відповідним наказом по закладу «Про затвердження мережі
гуртків МЦПО та кількісний склад вихованців» і становить, виходячи з граничної наповнюваності груп:для гуртків початкового рівня (І-ІІ рік навчання) - 15-20 осіб;для гуртків основного рівня (І та ІІ рік навчання) - 10-15 осіб;для гуртків вищого рівня (І та ІІ рік навчання) - 10-15 осіб;Навчально-виховний процес закладу забезпечено фахівцями з фаховою та педагогічною освітою.
      Станом на 2017-2018 навчальний рік у закладі налічується 29 працівників, основних працівників 21, за сумісництвом 6, 2 педагоги знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.
           Кадрове забезпечення навчального закладу відповідає його штатному розпису. Згідно з ним та структурою закладу працюють такі працівники: Директор -1
Заступник директора з навчально-виховної роботи - 1
Заступник директора з навчально-методичної роботи - 1
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи -1
Керівники гуртків - 24
Садівник- 1
Робітник по обслуговуванню будівель та споруд - 1
Двірники - 1
Сторожа - 3

  Основною формою організації навчально-виховного процесу є гурток. Завдання, які виконують профільні гуртки в закладі, зосереджені на основних принципах:

 • активізація пізнавальної і розумової діяльності на заняттях гуртків;
 • вдосконалення системи виховної роботи через розвиток колективу гуртків;
 • роль дитячого самоврядування в організації і проведенні навчально-виховної роботи в позашкільному закладі;
 • застосування нетрадиційних форм, методів навчання та виховання дітей;
 • теоретичні та практичні аспекти навчання і розвитку обдарованих дітей;
 • особистісне зростання кожного педагога, як мета та результат педагогічного процесу.

    За останні роки спостерігається збільшення мережі гуртків в МЦПО. Збільшення кількості дітей пояснюється й тим, що в закладі, створюється нові профілі та нові види гуртків, що зацікавлює учнівську молодь. Адміністрація МЦПО прагне йти в ногу з часом та забезпечити суспільно-соціальні потреби сучасності.

     Тривалість занять в закладі визначається Статутом МЦПО, навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій дітей і становить:

 • від 6 до 7 років - 35 хв.;
 • інших - 45 хв.

Кількість навчальних годин на тиждень визначається типовими навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить:

 • для початкового рівня - 4 год. на тиждень (2 рази на тиждень по 2 академічні години кожне заняття);
 • для основного рівня - 4 - 6 год. на тиждень (2 рази на тиждень по 2-3 академічні години кожне заняття);
 • для вищого рівня - 4 - 6 год. на тиждень (2 рази на тиждень по 2 - 3 академічні години на кожне заняття).

Форми навчальних занять в закладі поділяються на дві групи:

 • заняття в навчальному кабінеті: тематичні, комплексні, інтегровані, ігрові, підсумкові, контрольні;
 • виїзні заняття: навчальні екскурсії, практичні заняття на місцевості, польові практики.

                                        Адміністрація 
           Мукачівського центру позашкільної освіти


Талабішка Олександр Георгієвич
Талабішка Олександр Георгієвич
Луцьо Любов Іванівна
Луцьо Любов Іванівна


Талабішка Олександр Георгієвич

Директор

УжНУ, Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут. філолог.

Викладач англійської мови та літератури, зарубіжної та світової літератури. Вчитель початкових класів.

email: nicsasha@gmail.com
Луцьо Любов Іванівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут. Спеціальність "Початкове навчання".

email: lubovluco@gmail.com

Муска Наталія Іванівна
Муска Наталія Іванівна


Муска Наталія Іванівна

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Прикарпатський інститут ім.В.Стефаника. Спеціальність "Початкове навчання" "Психологія в освіті"

email: muskam770@gmail.com 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!