Методична робота МЦПО - заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, яка проводиться з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

       Інформаційно-методичне забезпечення закладу проводиться згідно рекомендацій МОН молоді та спорту України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації, наказів управління освіти, молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому. Методична діяльність спрямована на вирішення завдань, означених в основних нормативно-правових документах.

     Методична робота - основний шлях поліпшення рівня професійної майстерності педагогічних працівників Мукачівського центру позашкільної освіти та спрямована на виконання основних завдань позашкільної освіти. А саме:

  • здійснення підбору нових підходів до навчання, виховання та розвитку вихованців;
  • проведення модернізації змісту, форм, методів та засобів навчально-виховного процесу у світлі нових завдань, з метою розвитку творчих можливостей гуртківців:
  • вивчення рівня методичної майстерності керівників гуртків та удосконалення їх психолого-педагогічної підготовки;
  • використання інноваційних форм креативної освіти в роботі педагогів МЦПО;
  • створення в закладах ситуації успіху, творчої атмосфери, атмосфери довіри, співдружності.

        Зміст методичної роботи МЦПО відповідає основним завданням та основним принципам позашкільної освіти: системності та систематичності, науковості, оперативності, мобільності, прогностичності, оптимального поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та базується на основі врахування потреб вихованців та реального рівня професійної компетенції педагогів. 

Організаційно-методична робота Мукачівського центру позашкільної роботи на початку кожного навчального року регламентується наказом МЦПО "Про організацію методичної роботи з педпрацівниками МЦПО ", на основі опрацювання вибраної науково-методичної проблеми визначається зміст методичної роботи на навчальний рік, визначаються пріоритетні напрямки методичної роботи. Наказ доводиться до відома керівників гуртків МЦПО.

                                 ПЛАН
                                               роботи методичного об'єднання 
                                     керівників гуртків
                                                 Мукачівського центру позашкільної освіти
                                  на 2021-2022 н. р.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!